Delta Tarım Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
DELTA    TARIM
         
    
English   
  
   Bu Sayfayı Paylaş   
HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ AYÇİÇEĞİNDE VERİM VE YAĞ ORANINA ETKİSİ
  HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ AYÇİÇEĞİNDE VERİM VE YAĞ ORANINA ETKİSİ  


  


    Geri Dön

 

Ayçiçeği hemen her bölgesinde kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebilmekte ve yağlı tohumlu bitkiler arasında ekim alanı ve yağ üretimi bakımından ilk sırada yer almaktadır. üzerinde en fazla çalışılan türlerden birisidir. ve olumsuz çevre koşullarına daha iyi adapte olabilecek çeşitler üzerinde çalışılmaktadır. yetiştiricilik tekniği açısından ise bitkinin kök ve toprak üstü organlarının daha iyi gelişimini sağlayacak uygulamalara ağırlık verilmektedir. bunlardan birisi hümik asit uygulamalarıdır. bitki biyokütlesini artırdığı ve kök gelişimi üzerine pozitif etkileri olduğu bilinmektedir. bu etkiler gübre etkinliğinin artırılması veya toprak sıkışıklığının azaltılmasıyla ilişkilendirilebilir. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Sibel Day ve arkadaşları ayçiçeğinde Hümik Asit uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkilerini araştırmışlardır. Sanbro çeşidinin yetiştiriciliğinde sıvı formdaki DELTA PLUS(DELTA HUMATE 15)(içerik 150 g/L hümik asit+30 g/L potasyum oksit) hümik asiti tohum ekiminden önce toprağa çıkıştan sonra 4-5 yaprak dönemde ve minyatür tabla oluşum aşamasında uygulanmıştır. Hümik asit etken madde olarak 6, 12 ve 18 g/da dozlarında kullanılmıştır. elde edilen sonuçlarına göre en yüksek bitki boyu (133 cm) minyatür tabla oluşum döneminde 6 g/da en yüksek yağ oranı %53,6 ile yöne minyatür tabla oluşum döneminde 18 g/da hümik asit dozlarında belirlenmiştir. bitkinin gelişim aşamaları ilerledikçe hümik asit uygulamalarının yağ oranını artırdığı tespit edilmiştir. En yüksek tane verimi ise 410 kg/da ile ekimden önce toprağa uygulanan 18 g/da hümik asit dozundan elde edilmiştir. Sonuç olarak, yapılacak uygulamalarda, tohum ekimiyle toprağa 18 g/da erken gelişme döneminde bitkiye   12 g/da  geç dönemde 6 g/da hümik asit dozları araştırıcılar tarafından önerilmiştir.

Kaynak :

·Sibel Day, Özer Kolsarıcı, Mehmet Demir Kaya, 2011 Hümik asit uygulamaları zamanı ve dozlarının ayçiçeğinde (Helianthus annuus) verim,          verim öğeleri ve yağ oranına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(1):33-37

·Hasad Aylık Tarım Dergisi Ekim 2011 Yıl 27 Sayı : 317 Sayfa 104

 

 


 
    

İvedik Organize Sanayi 1418. Sokak No:51 Yenimahalle ANKARA
T: 0 312 - 395 12 98 F: 0 312 - 395 24 06
   Ziyaretçiler;   Bugün : 23 Kişi           Toplam : 1369024 Kişi
          © 2003 - 2018 Delta Tarım Her hakkı saklıdır. Web Tasarım : Maxbilişim