Delta Tarım Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
DELTA    TARIM
         
    
Türkçe   
  
   Bu Sayfayı Paylaş   
Bti - TÜRK G
  Bti - TÜRK G  


    Back to top

Biyolojik Larvasit - Bti - TÜRK G
Aktif içerik: Bacillus thuringiensis H-14
Formülasyonu: Kontrollü aktif madde salımı yapan granül

Sivrisinek Kontrolüne Biyolojik Yaklaşım

Günümüzde sivrisinek ve benzeri haşerelerle mücadelede; etkin, ucuz, toksik olmadığı gibi çevre ile de uyumlu biyolojik kökenli preparatlar geliştirilmektedir. Bu preparatlar dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde kimyasal kullanımına alternatif olarak yeralmaya ve büyük bir pazarı paylaşmaya başlamışlardır.
Bti-Türk G® entegre sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere Türkiye'de hazırlanmış "yüzme ve içerdiği aktif maddeyi kontrollü olarak salma özelliğine sahip" biyolojik kökenli tek üründür.

Etki Şekli

Bti-Türk G® kirli ve temiz su uygulamalarında etkisini, su derinliğine bağlı olmaksızın, yüzeyde kalmak ve içerdiği biyolojik maddeyi 2 haftalık bir süre boyunca ortama salmak suretiyle, göstermektedir.

Bti-Türk G® Bacillus thuringiensis bakterisinin, sadece sivrisinek larvalarına özel olduğu bilinen protein ve sporlarının, fermentasyon yoluyla elde edilmesi ve yüzme özelliğine sahip granüller içerisine koyulması suretiyle hazırlanmış bir preparattır. Formülasyon kirli beyaz toz görünümünde olup, yoğunluğu 1'den az olduğu için suda yüzme özelliğine sahiptir.

Preparat larval habitata uygulandığında (özellikle foseptik uygulamalarında); içerdiği bakteri spor ve toksinlerini su yüzeyine salmaya başlamaktadır. Daha fazla oksijen gereksinimleri dolayısıyla yüzeye doğru çıkmak zorunda olan larvalar, burada diğer besinlerle beraber bakteri spor ve toksinlerini de sindirim kanallarına filitrasyon yoluyla almaktadırlar. Bu kanallarda, bakteri toksinleri aktif alt birimlere dönüşerek mide barsak sistemini felç etmeye başlamaktadır. Larval ölüm bir kaç saat içinde bu yolla gerçekleşmektedir.

Foseptik uygulamalarında biyolojik kökenli diğer ürünler genellikle ortamdan yıkanmak suretiyle hızla uzaklaştırılmaktadır. Bti-Türk G®, ortamda 2 haftalık bir süre boyunca etkin kalabilme özelliğiyle, benzeri ithal ürünlerden ayrı bir özelliğe sahiptir.

Granüllerin mikroskopik görünüşü... Sivrisinek hayat döngüsü...

 

Çevre ve Canlılar Üzerine Etkisi

Bti-Türk G® de aktif madde Bacillus thuringiensis serotip H-14 bakterisidir.Bu bakterinin etkisi Diptera takımı içinde bulunan sivrisinek larvalarıyla sınırlıdır. Bakterinin, yüksek dozlarda bile, diğer canlılar üzerinde (insan ve diğer memeliler, balıklar, kuşlar ve diğer yaban hayatı) toksik etkisinin olmadığı bilinmekte olup, Dünya Sağlık Teşkilatı Raporlarında (WHO) belirtilmiştir. Bakteri son 20 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde, temiz ve kirli sularda, arıtma havuzlarında, bataklık ve sazlık alanlarda larvasit olarak kullanılmakta olup, bu güne kadar çevreye olumsuz etkisiyle ilgili hiçbir bilimsel bulguya rastlanmamıştır. Bakterinin, sulak ortamlarda sivrisineklerle aynı habitatı paylaşan canlılar üzerinde de etkisinin bulunmadığı akut toksisite deneyleriyle gösterilmiştir. Bakterinin bu ortamlarda besin zinciri üzerinde de olumsuz bir etkisine rastlanmamıştır.

Bti-Türk G® önerilen dozlarda Antalya ve Ankara Bölgelerinde başarıyla denenmiş olup Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmıştır.

 

Bti-Türk G® Granüler
 

Formülasyon: 600 ITU (İnternasyonal Toksik Ünite) / mg
Aktif Madde : Bacillus thuringiensis H-14, Serotip: israiliensis

Bti-Türk G® kirli beyaz renkli granüler formülasyonu sudan hafif yoğunlukta olup, yüzme özelliğindedir. Her tür sulak alanda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Preparat su ile temas ettiğinde içyapısına su almaya başlayarak şişmekte ve içerdiği aktif maddeyi (bakteri toksin ve sporlarını) bir süre sonra belli bir hızla su yüzeyine salmaktadır. Bu süreç 2 hafta olup, öldürücü etki bu süre sonunda azalmaktadır. (Bknz. Salım Grafiği)

Bti-Türk G® uygulaması foseptik gibi alanlarda ambalaj içinde sağlanan ölçek kullanılarak su yüzeyine doğrudan serpme şeklinde yapılmalıdır. Daha geniş veya açık su alanlarında uygulama toz pülverizatörleri kullanılarak yapılmalıdır.

Kullanımla İlgili Öneriler

Bti-Türk G® uygulama dozları su derinliği ne olursa olsun değişmez.
Larva yoğunluğunun çok olduğu dönemlerde veya ilk uygulamalarda başlangıç dozu artırılabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yumurtaların açılma süresi kısa olabileceğinden uygulama aralıkları 1-2 gün kısaltılabilir.

Bti-Türk G® nin diğer biyolojik larvasitlere göre avantajları

 • Yüzme ve içerdiği aktif maddeyi yavaş salma özelliğiyle daha uzun ve kalıcı etkiye sahiptir.
   
 • Öldürücü etki tüm larval dönemlerde görülür.
   
 • Aktif madde, preparat suyla temas ettikten hemen sonra ve aynı hızda salınarak ilk 6-24 saat içerisinde öldürücü etkisini göstermeye başlar ve bu etki 2 hafta süresince kalıcıdır.
   
 • Entegre sivrisinek mücadelesinde kullanılabilecek en uygun larvasit olma özelliklerine sahiptir.
  Çevre ve ona ait diğer unsurlarla (ekosistem) uyumlu olup, kalıntı problemi yaratmaz.
   
 • Hedef canlı (sivrisinek) dışındaki canlılara zararsızdır.
   
 • Her tür sulu ortama uygulanabilir.
   
 • Uygulama için özel ekipman ve yoğun iş gücü gerektirmez (elle veya pülverizatörle doğrudan su yüzeyine uygulama)
   

Uygulama Dozları


 
    

Organize Sanayi Bölgesi No: 109 Yozgat
T: 0 354 - 558 11 35 F: 0 354 - 395 24 06
   Ziyaretçiler;   Bugün : 22 Kişi           Toplam : 1894524 Kişi
          © 2003 - 2021 Delta Tarım Her hakkı saklıdır. Web Tasarım : Maxbilişim